Milieu Verantwoord

Milieu verantwoorde bestrating 

Bij Rebricks geloven we in het terugdringen van de CO2-uitstoot en milieuvervuiling. Dit doen wij door gebruikte bestrating met een kwaliteitscheck een tweede leven te geven. Gebruikte bestrating kopen is een milieu verantwoorde keuze, waardoor de productie van nieuwe bestrating daalt. 

CO2-uitstoot bij productieproces beton 

Beton bestaat voor ongeveer 15% uit cement en de cementindustrie naast de ijzer- en staalindustrie de meest vervuilende industrie. Het winnen van cement vergt veel energie; het cement moet tot 1.450 graden Celcius worden verhit. Bij de omzetting van kalksteen wordt er veel CO2 uitgestoten. 

Naast de CO2-uitstoot van cement zorgt ook de betonindustrie zelf voor vervuiling. Als we de uitstoot van cement én beton bij elkaar optellen, komen we uit op 625 gram CO2-uitstoot per kilo bestrating. De meest dunne betonnen bestrating weegt 120 kg/m2, wat neerkomt op een vervuiling van 75 kg CO2 per m2. 

Cijfers in perspectief 

De dunste betonnen bestrating zorgt dus al voor een CO2-uitstoot van 75 kg per m2. Bestraat je een tuin van 100 m2, dan brengt dit een vervuiling van maar liefst 7,5 ton CO2 met zich mee. Dit is meer CO2-uitstoot dan een mens in 24 jaar verbruikt om van te leven. 

Is recyclen de oplossing? 

Het recyclen van producten is voor veel producten een goede manier om milieuvervuiling terug te dringen, maar dit is bij bestrating niet de beste oplossing. Betonnen bestrating kan namelijk niet voor de volle 100% gerecycled worden, dus hier spreek je van downcycling. Slechts een klein deel van de oude bestrating kan worden gebruikt in nieuwe bestrating, terwijl de rest bijvoorbeeld wordt gebruikt als onderlaag voor wegen.   

Aangezien bestrating niet voor de volle 100% recyclebaar is, moet er nog steeds nieuw beton geproduceerd worden voor nieuwe bestrating en dit zorgt voor nog meer CO2-uitstoot.  

De oplossing: bestrating hergebruiken 

De beste oplossing om de productie van nieuwe bestrating terug te dringen, is het hergebruiken van de oude bestrating. Door gebruikte bestrating een tweede leven te geven, maak je optimaal gebruik van de bestaande tegels, klinkers en stenen. Dit zorgt voor een drastische reductie van de CO2-uitstoot; er hoeft immers minder cement en bestrating geproduceerd te worden.  

Door gebruikte bestrating te kopen, ben je dus milieu verantwoord bezig. Je hoeft geen concessies te doen op de kwaliteit van de bestrating; bij Rebricks verkopen we enkel bestrating met een kwaliteitscheck. Een voordeel is beton door de jaren heen alleen sterker en dichter wordt. Op basis van de herkomst en kwaliteit wordt de bestrating onderverdeeld in één van de drie categorieën: goed, beter of best. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over ons concept of voor advies over de beste bestrating voor jouw tuin.  

Bij Rebricks geloven we in het terugdringen van de CO2-uitstoot en milieuvervuiling. Dit doen wij door gebruikte bestrating met een kwaliteitscheck een tweede leven te geven. Gebruikte bestrating kopen is een milieu verantwoorde keuze, waardoor de productie van nieuwe bestrating drastisch daalt.  

Het maken van beton is namelijk enorm vervuilend. Dit komt onder andere door het activeren van cement op 1450 graden Celsius en het chemische proces om cement te maken. Kortom in Nederland zorgt 1.000kg beton voor 625kg CO2 vervuiling, Chinees beton vervuilt zelfs 1000kg CO2 per 1000kg beton. Een beetje bestrating weegt al snel rond de 200kg/ m2 (8cm dik) wat neerkomt op 20.000kg voor een stukje bestrating van 10x10m2 (exclusief zand, trottoirband inveegzand, transport etc.). Omgerekend is dat 20.000×0,625 (Nederlands beton) [Symbol] 13.000kg CO2 uitstoot! Een mens heeft gemiddeld 310kg CO2 per jaar nodig om van te leven, dus op dat kleine stukje tuin kun je een mens bijna 42 jaar van zuurstof voorzien! 

Is recycling de oplossing?

Het recyclen van producten is voor veel producten een goede manier om milieuvervuiling terug te dringen, maar dit is bij bestrating niet de beste oplossing. Betonnen bestrating kan slechts voor een klein deel worden gerecycled. De rest wordt gebruikt voor lagere economische toepassingen, zoals onder wegen. We spreken dus niet van recycling, maar van downcycling. Daarnaast raakt cement ook uitgewerkt bij “recycling” dus dit cyclus kan niet eeuwig worden herhaald.  

Aangezien bestrating niet voor de volle 100% recyclebaar is, moet er nog steeds nieuwe bestrating geproduceerd worden en dit zorgt voor nog meer CO2-uitstoot. 

Door gebruikte bestrating te kopen, ben je dus milieu verantwoord bezig zonder dat dit je extra geld kost. Je hoeft geen concessies te doen op de kwaliteit van de bestrating; bij Rebricks verkopen we enkel bestrating met een kwaliteitscheck . Op basis van de herkomst en kwaliteit wordt de bestrating onderverdeeld in één van de drie categorieën: goed, beter of best.